Zarezerwuj miejsce w grupie

Imię i nazwisko:
Email:
Telefon:

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły.

Administratorem danych osobowych jest AKCENT Centrum Języków Obcych z siedzibą w Łodzi. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: akcent@akcent-edu.pl

Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne. Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.